1. Help Center
  2. För slutanvändare
  3. Aktivitetsklockor (Wearables) och hälsoappar

Undvik dubbelregistrering

Du kan undvika dubbelregistrering av träning och aktivitetsdata på HeiaHeia genom att integrera din aktivitetsklocka (wearable), din Apple Hälsa-app eller Google Fitness på ett korrekt sätt.

Om du använder och integrerar både en aktivitetsklocka (wearable) och Hälsa-appen (iPhone)/Google Fitness (Android) till HeiaHeia kommer du få problem med att samma aktivitetsdata registreras två gånger. Detta beror på att båda enheterna ger HeiaHeia tillgång till samma information separat. För att undvika detta problem rekommenderar vi att endast integrera en av dessa enheter.

 

Så här kan du kontrollera dina integrationer:

 

iPhone:

I de flesta fall kan en aktivitetsklocka (wearable) leverera mer aktivitetsdata än Hälsa-appen, så i detta fall är det bättre att integrera din aktivitetsklocka (wearable) direkt och koppla från Hälsa-appen. 

1. Öppna appen -> Ditt konto -> Wearables och Hälsa-app

2. Välja Hälsa-app

3. Inaktivera Importera daglig aktivitet och Importera träningsinlägg. Genom att göra detta kommer ingen aktivitetsdata importeras från Hälsa-appen till HeiaHeia.

 

 

1.IMG_9C28563CC80A-1 2. Account Health app 3 EN 3. Account Health app 2 EN-1

 

 

Android:

I de flesta fall kan en aktivitetsklocka (wearable) leverera mer aktivitetsdata än Google Fitness, så i detta fall är det bättre att integrera din aktivitetsklocka (wearable) direkt och koppla från Google Fitness-appen. 

1. Öppna appen -> Ditt konto -> Wearables & Google Fitness

2. Välj Google Fitness

3. Inaktivera Anslut till Google Fitness och Importera träningsinlägg. Genom att göra detta kommer ingen aktivitetsdata importeras från Google Fitness till HeiaHeia.

 

 

1. Account Google Fit EN 2. Account Google Fit 3 EN 3. Account Google Fit 2 EN