Suunnittele: tavoitteen asettaminen ja mittaaminen


Me HeiaHeialla tahdomme tehdä asiakkaidemme kanssa tuloksellista hyvinvointityötä. Siksi työlle pitää mielestämme asettaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin mittarit ja tavoitteet. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Mieti valmiiksi mitä tavoittelet kampanjalla ja rakenna toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteen asettaminen ja onnistumisen mittaaminen


Selkeä tavoite auttaa onnistumaan. Olemme listanneet kokemuksemme mukaan toimivia vinkkejä työhyvinvointikampanjan suunnitteluun ja mittaamiseen: 


1. Kirkasta kokonaistavoite

 • Hyvä tavoite on mitattava ja selkeästi viestittävä. 
 • Onko tavoitteena mahdollisimman suuri osallistuminen, pitkäaikaiset tavanmuutokset tai tiimihengen nostatus? Onko kampanjalla tavoite tukea jotain muuta työhyvinvointitavoitetta? 
 • Haluatko korostaa yhteishenkeä vai terveysvaikutuksia?
 • Haluatko kertoa kampanjasta myös yrityksen ulkopuolella?
 • Haluatko yhdistää kampanjan hyväntekeväisyyteen tai strategisiin tavoitteisiinne?
 • Esimerkkejä tavoitteista:
  • Vähemmän liikkuvat liikkeelle
  • Lisää terveystietoa henkilökunnalle
  • Lisää yhteis- ja tsemppihenkeä työpaikalle
  • Osallistaminen ja työntekijöiden aktiivinen kuuntelu
  • Arkiliikunnan tärkeyden korostaminen
  • Arjen positiiviset tapamuutokset
  • Sairaspoissaolojen vähentäminen

2. Määrittele konkreettinen kampanjatavoite ja teema 

 • Kun kokonaistavoite on kirkastettu, voi HeiaHeialla toteuttaa kampanjoita kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. HeiaHeia on joustava työkalu työhyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Kampanjassa voi keskittyä seuraamaan tunteja, kilometrejä tai suorituskertoja. Tyypillisesti liikuntakampanjoissa tunnit toimivat parhaiten. Matkaan perustuvissa kampanjoissa tunnit voi muuttaa kilometreiksi. Hyvinvointikampanjoissa taas seurataan suorituskertoja. Tiimikisoissa voidaan seurata suhteellista liikunta-aktiivisuutta  tiimin kokoon nähden.
 • Sopiiko teemaksi maailmanympärikävely? Tai kierrättekö kaikki yrityksen toimipisteet? Keskityttekö vain hiihtämiseen tai johonkin toiseen lajiin? Toimisiko teemana hyvinvointiteot työpäivän aikana? Kuuluuko kampanjaan valokuvien ottaminen ja niiden jakaminen?
 • Kun teema on valittu, voit arvioida sopivan motivoivan tavoitteen kampanjatavoitteelle ja teemalle. Tavoitteeseen vaikuttaa arvioitu osallistujien määrä, kampanjan suunniteltu pituus, osallistujien arvioitu aktiivisuus ja se, että huomioidaanko tavoitteeseen kaikki suoritukset vai vain osa niistä.
 • Mieti auttaisiko kampanjan saavuttamisessa työntekijöille ostettavat aktiivisuus- tai urheilurannekkeet? Voit arvioida kannattaako tämä, jos tällä panostuksella saa aikaisemmin liikkumattoman työntekijän lisäämään liikuntaa? Lisääntynyt liikunta ja arjen aktiivisuus voi säästää tulevina vuosina muissa kuluissa. 
 • Suunnittele hyvissä ajoin miten haluat palkita tai juhlistaa tavoitteen saavuttamista. Voit esimeriksi arpoa osallistuneiden kesken palkintoja tai liikuntaelämyksiä.
 • Mieti kuinka hyvin uskot tavottavasi ihmiset sisäisellä viestinnälläsi ja miten hyvin saat aktivoitua osallistujia sosiaalisuuteen ja kannustamiseen.
 • Aikatauluista: 
  • Työhyvinvointia kannattaa edistää pitkäjänteisesti ja tavoitteita asettaa niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille.
  • HeiaHeian perussopimuskausi on 12 kk, mutta yksittäisen kampanjan kestoksi suosittelemme 8–10 viikkoa. Vuoden ajalle voi sisällyttää sekä lyhyempiä että pidempiä tavoitteita. Alla olevista blogiartikkeleista voit lukea, miten asiakkaamme edistävät työntekijöidensä hyvinvointia pitkäjänteisesti HeiaHeian avulla.
 • Lue lisää eri kampanjateemoista- ja vaihtoehdoista

4. Mittaa kampanjan onnistuminen

 • Onnistumista voi mitata hyödyntämällä työyhteisön pääkäyttäjän hallintapanelin yhteisötilastoja, Myös HeiaHeian tiimi voi auttaa arvioimaan kampanjan tuloksia. 
 • Millaisiin tuloksiin voit olla tyytyväinen? Voit peilata onnistumista tavoitteisiisi. Kokemuksemme mukaan osallistujamäärissä on todella suuri vaihtelu yritysten välillä. Onnistuneessa kampanjassa liikunta-aktiivisuus on tyypillisesti 3-4 tuntia viikossa per osallistuja. Jo 2,5 tuntia viikossa edistää hyvinvointia. Kannustus- ja tsemppausviestien määräkin voi olla hyvä mittari onnistumiselle. 
 • Voit myös arvioida onnistumista siten, että suhteutat kampanjaan osallistuneiden lukumäärän syntyneisiin kustannuksiin. Yllätyt varmasti postiivisesti miten hyvällä panos-tuotos-suhteella paransit työntekijöittesi hyvinvointia.
 • Esimerkkejä mittareista:

  • Vertaa sairaspoissaolokustannuksia ja työhyvinvointi-investointien suhdetta
  • Osallistumisprosentti
  • Liikunta- ja hyvinvointitekojen määrät
  • Tsemppausten ja infoviestien määrä
  • Kyselyt ennen projektia ja sen jälkeen, kyselyjen pohjalta saatu palaute

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.