Admin-työkalu: yhteisön tavoitteen asettaminen

HeiaHeia-yhteisön adminina voit asettaa tavoitteita ja haasteita yhteisölle. Alla on kuvattu jokainen tavoite ja kuinka voit asettaa ne. Tavoitteen asettaminen


1.) Mene ensimmäiseksi yhteisön sivulle. Sinne pääset klikkaamalla yhteisön nimeä HeiaHeia-sivun oikealla sivustalla.
2.) Klikkaa tavoiteikonia sivun yläosassa(Tavoiteikoni näyttää alunperin todennäköisesti tältä, mutta ulkonäkö vaihtelee asetettujen tavoitteiden mukaan.)


3.) Klikkaa "Create new target" aloittaaksesi uuden tavoitteen luomisen. "Edit current target" mahdollistaa jo asetetun tavoitteen muokkaamisen.

Eri tavoitetyypit

 

 

Campaign meter

 

Klikkaamalla painiketta "Campaign meter" voit luoda yhteisöllesi kertaluonteisen kampanjan, jolla on alkupäivämäärä ja yksi määritelty tavoite. Voit määrittää kampanjan mittarin teeman ennalta annetuista vaihtoehdoista. Tämän jälkeen pääset muokkaamaan kampanjan asetuksia. Voit valita mm. mitkä lajit lasketaan mukaan kohti tavoitetta, mikä on aktiivisuuden mittayksikkö ja aloituspäivämäärä.


Huomioitavaa:


- Jos valitset mittayksiköksi kilometrit, mailit tai askeleet, sinun täytyy asettaa muunnoskerroin.


- Valitse mittayksikkö huolella sen perusteella, mitä kampanjalla halutaan saavuttaa. Esimerkiksi kokeiltujen lajien määrä mittayksikkönä toimii hyvin kannustimena kokeilemaan uusia lajeja.


- Kampanjan aloituspäivä voi olla ainoastaan maanantaisin. Jos valitset kampanjan aluksi päivämääärän, joka on jo ohitettu, kaikki tämän päivän jälkeen tehdyt kirjaukset lasketaan mukaan.


- Kampanja päättyy automaattisesti, kun tavoite on saavutettu.

 

 

 

Team Race

 

Valitsemalla "Team Race", voit luoda kilpailun yhteisön tiimien välille. Kampanjan teema ja asetukset valitaan samalla tavalla, kuin kampanjassa. Huomattava ero on, että tiimihaasteelle on asetettava päättymispäivä, jonka jälkeen joukkueiden suoritukset eivät enää kartu


Voit luoda tiimit joko ennen tai jälkeen tiimikilpailun asettamisen tavoitteeksi. Tiimit voi luoda joko admin-sivulla (ohje täällä [linkki admin-sivun käyttöohjeisiin]) tai "TIIMIT"-välilehdellä yhteisösivun vasemmassa laidassa.

Always-on meter


Jos et tahdo yhteisölle kertaluonteista kampanjaa, vaan pyrit kannustamaan jatkuvaluonteiseen aktiivisuuteen, voit valita jatkuvasti päällä olevan tavoitemittarin. Se tarjoaa tavoitteen joka alkaa alusta aina tietyn ajanjakson välein. Voit valita mitattavan ajanjakson (viikosta vuoteen). Muut asetukset ovat samankaltaiset kuin muissa tavoitteissa. Muista kirjoittaa kannustava kuvaus tavoitteen yhteyteen.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.